OBIECTUL POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE

NAMASTAY ZEN RITUALS este denumirea comercială a S.C. NAMASTAY ZEN RITUALS S.R.L. cu sediul social în Str. Plutasilor, nr. 41, camera 2, Bucuresti,  România, cod fiscal 37213997. 

Prezenta politică are drept obiect informarea asupra activităților de prelucrare a datelor cu caracter personal efectuate de NAMASTAY ZEN RITUALS și se aplică tuturor prelucrărilor efectuate de noi, inclusiv interacțiunii cu pagina www.namastayzenrituals.com 

Societatea Namastay Zen Rituals este permanent preocupată de asigurarea unei experiențe depline de utilizare a serviciilor noastre și prestare servicii pentru Clienții noștri în acord cu nevoile lor. Astfel, depunem toate eforturile pentru a oferi Clienților noștri atât produse și servicii de calitate cât și informații și îndrumări post prestare/vânzare, respectiv: newslettere, invitații la evenimente, campanii și oferte speciale, atât cu privire la produsele și activitatea noastră cât și la cele ale partenerilor noștri (denumite colectiv „Newslettere”).

CE FEL DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRĂM?

Colectăm și prelucrăm doar acele date personale ale tale care ne sunt necesare pentru a-ți putea oferi o experiență de utilizare / cumpărare de calitate cu privire la produsele, serviciile, resursele și paginile noastre web. Datele personale pe care le prelucrăm pot include cu titlu de exemplu:

a.date pentru identificarea ta: nume, prenume, nume de utilizator;

b.date de contact: adresa fizică, număr de telefon, adresa de email;

c.date pentru încheierea valabilă a contractelor și emiterea de facturi fiscale: date carte de identitate, serie, număr, CNP, dată emitere;

d.date pe care ni le puneți la dispoziție cu ocazia creării contului de utilizator pe pagina noastră web, înregistrării, actualizării datelor sau renunțării la Newsletter, precum și cu ocazia înregistrării și participării la evenimentele organizate sau sprijinite de noi;

e.date primite sau colectate cu ocazia vizitelor la evenimentele organizate de noi și/sau partenerii noștrii: pot include înregistrări video ale activităților desfășurate și accesului în aceste locații;

f.cont bancar și alte informații financiare pentru desfășurarea relației contractuale;

g.date tehnice, inclusiv adresa IP: informații despre accesul vostru pe pagină noastră web, în aplicațiile dezvoltate de noi sau accesarea Newsletterelor, materialelor și comunicărilor pe care vi le trimitem în contul de utilizator, telefonic sau pe e-mail;

h.alte date pe care ni le puteți pune la dispoziție.

CUM COLECTĂM DATELE TALE PERSONALE?

Colectăm în format fizic și electronic doar acele date personale pe care ni le furnizați în mod voluntar și informațiile disponibile din surse publice, astfel: a. în cazul achiziționării de produse și servicii de la noi sau în discuțiile prealabile achiziționării acestora; b. prin intermediul paginii noastre web, cu ocazia înregistrării în contul vostru de utilizator/client; c. prin înregistrarea pentru primirea Newsletterului; d. atunci când ne contactați prin e-mail, dacă vă exprimați interesul cu privire la bunurile și serviciile noastre sau dacă vă manifestați interesul de a fi contactat, angajat ori vreți să colaborați cu noi; e. în cazul în care ne întâlnim la un eveniment și spre exemplu facem schimb de cărți de vizită; f. cu ocazia accesării altor informații disponibile pe baza de înregistrare.

Va reamintim că aveți libertatea deplină de a ne furniza aceste date personale. Cu toate acestea, în lipsa acestora, desfășurarea raporturilor contractuale nu vor fi posibile.

CARE ESTE SCOPUL ÎN CARE VĂ PRELUCRĂM DATELE PERSONALE ȘI CARE SUNT TEMEIURILE LEGALE ALE ACESTOR PRELUCRĂRI?

Pentru orice prelucrare a datelor tale cu caracter personal te informăm în prealabil cu privire la scopul în care se face respectivă prelucrare, astfel:

  • Achiziționarea de bunuri și servicii: Prelucrăm toate datele personale pe care ni le puneți la dispoziție, precum și orice alte date care ne sunt necesare pentru vânzarea produselor și prestarea serviciilor contractate, cu respectarea prevederilor Termenilor și condițiilor paginii web și ale dispozițiilor legilor în vigoare privitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal și achizițiile de bunuri și servicii, cât și pentru alte activități și acțiuni derivate din încheierea și executarea contractului.
  • Comunicări și Newslettere: În situația în care deja ne sunteți client/cumpărător sau dacă ne-ați contactat în scop profesional, prelucrăm datele voastre personale pe baza interesului legitim de a vă transmite comunicări specifice, Newslettere de interes pentru voi cât și invitații la evenimentele noastre și ale partenerilor noștri.

Dacă doriți să vă abonați la Newsletterul nostru (prin intermediul paginii noastre web sau printr-o altă formă de solicitare directă) vă vom solicita consimțământul cu privire la prelucrarea datelor personale pentru a vă putea furniza respectivele servicii la care ați solicitat abonarea

  • Organizarea de evenimente cu scop de promovare, instruire sau profesional: Acestea pot include înregistrări video ale activităților desfășurate și ale accesului în respectivele locații;

Orice prelucrare a datelor personale în scopurile menționate anterior are la bază unul dintre următoarele temeiuri: 1.Executarea unui contract privind achiziționarea de bunuri și/sau servicii, caz în care sunt prelucrate următoarele date personale: datele de identificare (în calitate de client persoană fizică sau de reprezentat ori alt angajat al unui client persoană juridică), datele de contact și poziția/postul 2.Îndeplinirea unor obligații prevăzute de dispozițiile legale obligatorii pentru noi (de exemplu: prevenirea și combaterea spălării de bani și necesitatea cunoașterii clientelei), în măsura îndeplinirii condițiilor privind aplicabilitatea acestora – fiind prelucrate pe acest temei datele de contact și serie, număr și CNP-ul CI / pașaport acționari/asociați; 3.Consimțământ, în ceea ce privește transmiterea newsletterelor sau a invitațiilor la evenimentele noastre – pentru prelucrarea datelor tale de identificare și de contact.

CARE SUNT DREPTURILE TALE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE?

Va reamintim că în calitate de persoane vizate aveți următoarele drepturi cu privire la prelucrarea datelor personale:

  1.     Acces la datele voastre personale pe care noi le prelucrăm.
  2.     Obținerea rectificării datelor voastre personale inexacte: ne puteți solicita să le rectificăm noi sau le puteți actualiza voi direct din contul de utilizator/client.
  3.     Obținerea restricționării prelucrării datelor voastre personale atunci când: a. contestați acuratețea datelor personale pe care noi le prelucrăm; b. prelucrarea datelor voastre personale este ilegală; c. nu avem nevoie de datele voastre personale pentru scopul în care facem prelucrarea, însă solicități păstrarea lor pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanța, sau d. vă opuneți prelucrării datelor voastre personale, cât timp verificăm existența interesului nostru legitim în prelucrarea datelor voastre cu caracter personal.
  4.     Portabilitatea datelor voastre personale: ne puteți solicita să transmitem, fie vouă, fie unui alt operator de date, o copie a datelor voastre personale pe care ni le-ați pus la dispoziție pentru a le prelucra;
  5.     Obținerea ștergerii datelor voastre cu caracter personal în cazul în care devine aplicabil unul din următoarele cazuri: a. datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; b. vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic sau motive legitime pentru prelucrare; c. datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; d. datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații care ne revine în baza legii;

Dacă ai orice nelămuriri sau întrebări cu privire la drepturile și prelucrarea datelor tale personale sau dacă doreșți să ne adresezi vreo solicitare ori să-ți exerciți oricare din drepturile tale cu privire la prelucrarea datelor personale, nu ezita să ne contactezi folosind metodele de contact din finalul acestei Informări.

Te asigurăm că vom analiza în cel mai scurt timp posibil fiecare întrebare și fiecare solicitare și îți vom comunica răspunsurile nu mai târziu de o lună de la momentul înregistrării solicitării tale. Dacă vom avea nevoie de mai multe informații de la ține sau dacă vom întâmpina dificultăți în soluționarea cererii, te vom informa fără întârziere și cu privire la această situație.

Dacă vei considera că nu am soluționat toate cererile tale sau ești nemulțumit de răspunsurile oferite, poți formula o plângere împotriva noastră către Autoritatea Națională de Supraveghere Privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal sau te poți adresa instanțelor de judecată competente.

CÂT PĂSTRĂM DATELE TALE CU CARACTER PERSONAL?

Dacă ai optat să primești comunicări prin Newsletter, vom stoca datele tale pentru a îți furniza acest serviciu timp de 2 ani de la ultima ta interacțiune cu comunicările transmise. După trecerea acestei perioade de 2 ani, îți vom solicita din nou consimțământul pentru ca tu să poți decide dacă vei mai dori să primești în continuare de la noi Newsletterul.

În orice caz și moment, dacă hotărăști că nu mai dorești să primești Newsletterul și îți retragi consimțământul, nu vom mai prelucra datele tale personale în acest scop.

Ca regulă, vom șterge datele voastre personale atunci când acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile în care au fost colectate sau când vă retrageți consimțământul în situația în care prelucrarea datelor voastre se întemeiază pe consimțământ. Reprezintă excepții de la această regulă cazurile în care prelucrarea datelor personale este necesară în baza unor prevederi legale sau dacă suntem îndreptățiți să continuăm respectiva prelucrare. De asemenea, datele voastre personale vor putea fi păstrate de către noi pentru o perioada mai mare față de cele indicate anterior, numai în acele situații în care ștergerea imediată a acestora ar necesită suprascrierea sistemelor noastre de back-up și recuperare în caz de dezastru.

CE SE ÎNTÂMPLĂ CU DATELE PERSONALE ÎN RAPORT CU ALTE PERSOANE?

Ca regulă, nu divulgăm și nu transferăm datele voastre personale către terți. Cu titlu de excepție, în situațiile în care divulgarea și transferul sunt necesare ori dacă suntem obligați prin lege, te vom informa în cel mai scurt timp posibil asupra acestui fapt, cu excepția cazului în care legea aplicabilă ne interzice sau ne împiedică să facem o astfel de informare. În cazul în care vom divulga sau transfera datele tale personale către terți, vom face acest lucru cu respectarea legii și cu adoptarea de măsuri pentru protejarea și securizarea acestora.

Pentru prelucrarea datelor personale putem folosi persoane împuternicite, (de exemplu: prestatori și furnizori de servicii IT, management de baze de date sau contacte, contabilitate, organizatori de evenimente etc.). Cu toți acești împuterniciți avem încheiate contracte care reglementează regimul de prelucrare a datelor personale prin care ne asigurăm că și aceștia își asumă obligațiile legale de prelucrare a datelor personale și oferă un nivel adecvat de protecție și securizare al datelor personale și respectă întocmai dispozițiile legale aplicabile în materie.

CUM SECURIZĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Toate datele personale prelucrate de către noi sunt protejate împotriva amenințărilor, prin măsuri electronice și fizice de securitate și infrastructură IT corespunzătoare dar și prin proceduri interne de management de personal și acces ce asigură descoperirea, notificarea și documentarea oricăror eventuale încălcări ale securității datelor cu caracter personal.

În situația puțin probabilă a unei breșe a securității datelor tale cu caracter personal, în cazul în care descoperim o astfel de încălcare cu risc pentru drepturile și libertățile tale, vom notifica Autoritatea Națională de Supraveghere Privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal și te vom informa cu privire la această situație.

ACTUALIZAREA ACESTEI INFORMĂRI

Recomandăm să accesați periodic această secțiune întrucât în măsura în care vom modifica prezenta Informare, vom publica o nouă versiune actualizată pe această pagină web, Informare care o va înlocui pe prezenta.

Dacă nu ai găsit răspuns întrebărilor tale în acest document sau dacă ai orice alte nelămuriri cu privire la datele tale personale sau modul în care le prelucrăm, contactează-ne pe email la adresa hello@namastayzenrituals.com sau printr poștă, la adresa București, Strada Plutașilor, nr.41, cod poștal 013422, sector 1, telefon 0738 440 169.

PRELUCRARE AUTOMATĂ DE DATE. COOKIE

Site-ul Namastay Zen Rituals folosește identificatori de tip Cookie.

Cookie-urile sunt fișiere text care sunt stocate într-un computer prin intermediul Browserului de Internet. Multe site-uri și servere utilizează cookie-uri. Multe module cookie conțin un cod așa-numit cookie. Un ID cookie este un identificator unic al cookie-ului. Se compune dintr-un șir de caractere prin care paginile și serverele Internet pot fi atribuite browserului de Internet în care a fost stocat cookie-ul. Acest lucru permite site-urilor web si serverelor vizitate să diferențieze browserul individual al datelor de la alte browsere de Internet care conțin alte cookie-uri. Un anumit browser de Internet poate fi recunoscut si identificat folosind un cod de cookie unic. Prin utilizarea cookie-urilor, Namastay Zen Rituals poate furniza userilor site-ului mai multe servicii usor de utilizat care nu ar fi posibile fără setarea cookie-urilor. Cu ajutorul unui cookie, informatiile și ofertele de pe site-ul nostru pot fi optimizate având în vedere utilizatorul. Cookie-urile ne permit, după cum am menționat anterior, să recunoaștem utilizatorii site-ului nostru web. Scopul acestei recunoașteri este de a ușura utilizarea de către utilizatori a site-ului nostru web. Utilizatorului site-ului web care utilizează module cookie nu trebuie, de exemplu, să introducă date de acces de fiecare dată când site-ul este accesat, deoarece acesta este preluat de site-ul web, iar cookie-ul este astfel stocat în sistemul informatic al utilizatorului. Un alt exemplu este cookie-ul unui coș de cumpărături într-un magazin online. Magazinul online își amintește articolele pe care un client le-a plasat în coșul de cumpărături virtuale prin intermediul unui modul cookie. Persoana vizată poate, în orice timp, să prevină setarea cokie-urilor prin intermediul unei setări corespunzatoare a browserului de internet utilizat, poate astfel să refuze definitiv setarea cookie-urilor. În plus, cookie-urile deja setate pot fi șterse în orice moment prin intermediul unui browser de Internet sau al altor programe software. Acest lucru este posibil în toate browserele de Internet populare. Dacă persoana vizată dezactivează setarea cookie-urilor în browserul de internet utilizat, nu toate funcțiile site-ului nostru pot fi utilizate în totalitate. În timpul utilizării este posibil să colectăm automat informații nepersonale cum ar fi adresele IP de la care accesați site-ul și browserul pe care îl folosiți, iar dumneavoastră sunteți de acord cu stocarea anumitor informații pe computerul dumneavoastră (“module cookie”), toate în scopul de a vă asigura un acces optim la site și operarea acestuia de către dumneavoastră. Pentru informații suplimentare vă rugăm să consultați Politica noastră de Confidențialitate.

DURATA DE VIAȚĂ PENTRU COOKIES

Cookie-urile pe care le folosim pe acest website au o durată de viață variabilă dar aceasta nu depăsește 2 ani de zile. Toate cookie-urile sunt de tip „first-party” adică nu sunt transmise altor companii externe.